Çeliku i punës së ftohtë

  • COLD WORK  STEEL

    Çeliku i punës së ftohtë

    Çeliqet e veglave të PUNS SLD FTOHT fall ndahen në pesë grupe: forcim uji, forcim vaji, forcim ajri me aliazh mesatar, krom i lartë me karbon të lartë dhe rezistencë ndaj goditjeve. Siç nënkupton emri i tyre, këta çelikë përdoren në aplikime me temperaturë të ulët deri në mesatare. Shumë rezistent ndaj konsumit për shkak të vëllimit të lartë të karabit në