Çeliku me shpejtësi të lartë

  • HIGH SPEED STEEL

    Çeliku me shpejtësi të lartë

    Çeliqet me SHpejtësi të Lartë janë emëruar për të treguar aftësinë e tyre për t'i rezistuar zbutjes në temperatura të ngritura, për këtë arsye ruajnë një prerje të mprehtë kur prerjet janë të mëdha dhe shpejtësitë janë të larta. Ato janë më të lidhurat nga të gjitha llojet e mjeteve të çelikut.