Çelik pa çelik

  • STAINLESS STEEL

    Çelik pa çelik

    Përbërja kimike e çelikut inox martensitik karakterizohet nga shtimi i elementeve të tilla si molibden, tungsten, vanadium dhe niobium në bazë të kombinimeve të ndryshme të përbërjes prej 0,1% -1,0% C dhe 12% -27% Cr.