Thikat e planifikuesit

  • PLANNER KNIVES

    Thikat e planifikuesit

    Materiali: HSS 6% W - 1.3343 - M2, HSS 18% W - 1.3355 - T1, 1.2379 - D2 Përdorimi: Thika planifikuese që përdoren për përpunimin e dërrasave të drurit dhe tullave , planer dhe trashësi